Keno

Kenos historie

Keno er et gammelt spill som stammer fra Kina, hvor keiseren fant opp spillet for å samle inn inntekter til å blant annet bygge den kinesiske muren. Det ble da spilt med kinesiske tegn istedenfor tall. Spillet spredte seg så til USA, mest blant kinesiske immigranter, og ble ganske raskt populært blant den øvrige befolkningen også. I USA ble det i starten forkledt som hestespill, da gambling var ulovlig før i tiden, og man skulle velge ut hester istedenfor tall. Men når gambling ble lovlig så ble det kjent i den formen som er vanlig i dag, og fikk navnet Keno.

Hva er Keno?

Keno er et oddsbasert spill der man kan velge litt selv hvor mye man vil satse, og på forhånd vite hvor mye man eventuelt får i gevinst dersom man vinner. Dette betyr at man selv kan bestemme hvor vanskelig det skal være å få en eventuell gevinst, og hvilken størrelse man ønsker på en eventuell premie. Keno er altså et spill med klare regler, og har dessuten faste odds hvilket betyr at man alltid vet hvor mye man spiller for og hvor mye man kan vinne, og man kan regulere dette selv og tilpasse det til ens egne preferanser.

Hvordan spiller man Keno?

Når man spiller Keno så kan velge mellom 2-10 tall som man vil satse på, og dette kalles de ni Keno-nivåene. Satser man på to tall, så spiller man på nivå 1, spiller man på tre tall så spiller man på nivå 2 og så videre. Deretter så kan man sette en rekkepris, altså velge hvor mye rekken man har valgt seg ut skal være verdt – dette bestemmer hvor mye man må betale for rekken, og hvor mye man eventuelt vinner. Man kan spille på så mange rekker man vil, og det er mulig å ha ulike nivåer og ulik rekkepris på alle rekkene. Det blir deretter trukket 20 av 70 tall, og dersom de tallene man har valgt å spille på blir trukket så får man premie. Dette betyr at det er lettere å vinne på nivå 1 der man bare velger to tall, i motsetning til nivå 9 der man få ti tall. Dette vil igjen bety at siden det er lavere odds å vinne på de høyere nivåene, så vil dette også gi høyere gevinst.

Gevinst og premier

Spillet handler om hvor stor odds det er for at tallene som man har valgt seg ut blir trukket ut i en tilfeldig trekning, og dermed bestemmes gevinsten av oddsen. Jo høyere nivå man spiller på, altså hvor mange tall man trenger for å vinne, desto større gevinst får man dersom man vinner. Enkelt sagt så kan man si at en eventuell gevinst er den faste oddsen ganget med rekkeprisen. Rekkeprisen er den prisen man har valgt å sette på en rekke, hvilket man kan regulere selv. Eksempelvis så kan man velge å spille på nivå 2 og dermed velge seg ut tre tall, og bestemme hvor mye penger man vil satse på denne rekken. Dersom de tre tallene man har valgt blir trukket, så vil man vinne prisen man satt på rekken ganget med oddsen som gjelder for nivå 2.

Systemspill

I tillegg til vanlig Keno, så kan man spille noe som kalles for systemspill. Dette går ut på at man lager en hovedrekke hvor man velger nivå og rekkepris, og deretter velger seg ut noen ekstra tall. Man kan totalt ha ti tall, hvilket betyr at dersom man lager en hovedrekke på nivå 1, der man velger ut 2 tall, så kan man velge åtte ekstra tall. Deretter genereres nye rekker med ulike kombinasjoner av hovedrekken og ekstra-tallene. Et slikt systemspill gjør at dersom man vinner på hovedrekken, så øker det sjansen for at man også kan få flere gevinster på de andre rekkene slik at man kan vinne mer når man først vinner.

Ulike varianter

Det finnes ulike varianter av Keno, og hvilke varianter man kan spille avhenger av hvor man velger å spille. Eksempler på slike varianter er Power Keno der man får en bonus som firedobler gevinsten dersom et av tallene man har valgt ut er det siste tallet som blir trukket, eller Super Keno som går ut på det samme, men der får man bonusen dersom man har valgt ut det første tallet som blir trukket. En annen variant er Kleopatra Keno, der en eventuell gevinst på det siste tallet som blir trukket fører til 12 gratis omganger, hvor man også vil få dobbel gevinst på disse omgangene. Bonus Keno er også en variant som spilles mye, og dette fungerer mye på samme måte som vanlig Keno, men med en tvist. I denne varianten kan man satse på tall som vanlig, men her kan det også dukke opp jokere, og fem eller flere gir en bonusomgang. Denne varianten gir også muligheten til å få Jackpot dersom det blir trukket ut tall som tilsvarer en J på spillekupongen, og størrelsen på denne Jackpoten øker jo høyere omsetning det aktuelle spillet har.

Privacy Policy